Konsulttjänster

Konsulttjänster

 • Storage-konsulter
  Inom Storage och datalagring har vi tillgång till alla typer av konsulter.

  I tjänsten "Koll på läget" utför vi
  - Prestandamätningar
  - Hälsokontroller
  - Kapacitetsplanering

 • Datorkapitalet
  Värdering av datorutrustningar baserat på gällande marknadspris
  - så att kunderna har rätt marknadsvärden i sina balansräkningar.

 • Finansiering
  Leasingavtal- identifikation av väsentligheter i avtalen
  - så att avtalen är mätbara
  -
  Mäklarfinansieringar
  - Tillhandahåller leasingavtal
  - Identifierar väsentligheter i redan ingångna avtal - så att avtalen blir mätbara

 • Seminarier
  Seminarier omkring ekonomi i en IT-investering
  - så att kunden uppnår lägsta möjliga