Lagring

Lagring

BBS levererar lagringslösningar med marknadens högsta tillgänglighet (upp till 100%).

Vi levererar ett fullödigt utbud av produkter och tjänster.

Vi börjar med att identifiera behovet av produkter och går med kunden hela vägen till nyckelfärdiga installationer och igångsättning – allt utifrån kundens unika önskemål.

De produkter vi säljer kommer från några av marknadens största och bäst renommerande tillverkare.